Postavitev stacionarnega radarja v Petrovčah

Vezano na dogovore s Krajevno skupnostjo Petrovče, predstavniki civilne iniciative iz Petrovče in Medobčinskega inšpektorata in redarstva iz Celja glede umirjanja prometa skozi naselje Petrovče, je Medobčinski inšpektorat iz Celja pristojne na Občini Žalec obvestil, da je na občinski cesti št. 490011 »Petrovče – Kasaze« na odseku skozi naselje Petrovče, dne 30.1.2019 postavil stacionarni radar za meritve hitrosti. Na podlagi dogovora z Občino Žalec je bil le-ta postavljen na območju avtobusne postaje v južnem delu Petrovč pri stan. objektu Petrovče 110. Radar meri tako vozila v smeri Liboje kot vozila v smeri centra Petrovč.

gradivo_tocka_162_1735_2937

Skip to content