Društvo upokojencev Petrovče

 

Naziv društva: Društvo upokojencev Petrovče
Naslov: Dobriša vas 3b
Poštna številka: 3301 Petrovče
GSM: 041 – 809 – 024 (predsednica)
Elektronski naslov: dupetrovce@gmail.com
Uradne ure: Vsako sredo od 9.00 – 11.00 ure
TRR: DELAVSKA HRANILNICA d.d. : SI56 6100-0001-7022-586  
Davčna št.: 105 31 661
Matična št.: 526 731 5000

KRATKA ZGODOVINA DU PETROVČE

 1. Ustanovni občni zbor DU Petrovče je potekal v Osnovni šolo Petrovče 20.10.1985. Prisotni člani DU so potrdili pravila delovanja društva in izvolili organe društva : izvršilni odbor (11 članov), odbor  nadzora (5 članov) in samoupravno razsodišče (5 članov). Prvi predsednik DU Petrovče je bil Zoran Razboršek.
 2. Z darilno pogodbo je dne 24.3.1994 prvi predsednik Zoran Razboršek Društvu upokojencev Petrovče podaril v Ruškem gozdu gozdno parcelo v velikosti 599 m2, (parcelna številka 263/11, k.o. Gorica) z namenom ureditve  Rekreacijskega centra DU v Ruškem gozdu namenjenega preživljanju prostega časa in druženju svojih članov.
 3. Za ureditev Rekreacijske centra Ruše je bila idejna zasnova ureditve. Opravljeno je bilo veliko prostovoljnih ur prizadevnih članov in zbranih prostovoljnih prispevkov članov za ureditev rekreacijskega območja.
 4. Izdelana prostorska dokumentacija za RC Ruše je omogočala izgradnjo rekreacijskega centra z leseno brunarico.  Gradbeno dovoljenja je bilo izdano leta 2001. Izvedena je bila je bila elektrifikacija in oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda.  Prostovoljno delo in zbrani prostovoljni prispevkov članov ,  lokalnih gospodarskih organizacij, obrtnikov  in občine Žalec so omogočili izgradnjo rekreacijskega centra  s  športnimi površinami.  Leta 2004 je bila postavljena tudi lesena Brunarica.  V brunarici je dokumentirano in predstavljeno opravljeno delo pri izgradnji centra.
 5. Predsedniki DU Petrovče: Zoran Razboršek (1985 – 1993),  Andi Goršek  (1993 – 1997),  Martin Pevec  (1997 – 2003),  Ivan Glušič  (2003 – 2017),  Darka Uranjek Domitrovič  (2017 –  )
 6. V času največjega razcveta društva, ko se je izgrajeval Rekreacijski center Ruše z brunarico, so pod prizadevnim vodstvom predsednikov društva delovale številne sekcije (od izletniške, sekcije za letni oddih, sekcije za ročna dela, pevski zbor…), pogosta so bila srečanja in druženja (čajanke) članov v brunarici. Zelo aktivna je bila športna sekcija, ki je s tekmovanj prinašala številne pokale, ki so shranjeni v društveni pisarni v Dobriši vasi 3b in v vitrini v Brunarici.

SEDANJE DELOVANJE DRUŠTVA UPOKOJENCEV PETROVČE

Društvo upokojencev  Petrovče je organizacija, v katero se vključujejo praviloma upokojenci  s ciljem kvalitetnega preživljanja prostega časa v različnih oblikah druženja in povezovanja. Sedež DU je v lastnih prostorih v pritličju bloka v Dobriši vasi 3b, društvo ima v lasti tudi Rekreacijski centre Ruše z brunarico v Ruškem gozdu. Upravnik RC Ruše je podpredsednik društva Jože Glinšek.

Delo društva vodi vodstvo društva, ki ga poleg predsednice društva sestavljajo še podpredsednik društva, tajnica in blagajničarka. Kot operativni organ društva deluje kolegij, ki ga imenuje predsednica društva, in operativno spremlja in kreira tekoče  delovanje društva.  Najvišji upravni organ društva je upravni odbor, ki spremlja delo društva in sprejema pomembnejše odločitve o delu društva. Nadzorni organ društva je nadzorni odbor.

Člani društva upokojencev se vključujejo v različne sekcije, kot so: sekcija za pohodništvo in izletništvo, športno rekreativna sekcija, sekcija za zimsko rekreacijo, sekcija za nordijsko hojo, sekcija za kolesarjenje, sekcija ljudski pevci, sekcija za družabna srečanja in igranje kart.  Pri društvu deluje tudi komisija za socialna vprašanja, ki skrbi za člane potrebne pozornosti in skrbi društva in jo vodi tajnica društva.  Za delo posameznih sekcij samostojno skrbijo in so odgovorni  vodje sekcij.

 1. Sekcija za pohodništvo in izletništvo je najštevilčnejša. Vsako leto izvede 6 pohodov v hribe v obdobju april – oktober, in tematska družabna srečanja članov društva izven sedeža društva za dan žena v marcu,, martinovanje v novembru in novoletno srečanje v decembru v tiste dela Slovenije, kjer še nismo bili. Pri organizaciji pohodov v hribe je v ospredju skrb za varnost, pohodi so vodeni s pomočjo lokalnih vodičev in prilagojeni zmožnostim in kondiciji pohodnikov. V juliju 2017 je društvo opravilo že jubilejni pohod. Vsi pohodi so bili varni in brez kakršnihkoli poškodb. Čestitke vodji sekcije Tonetu Zdolšku.  Sekcija v sodelovanju z vodstvom društva organizira enkrat  letno (po možnosti 2 krat) izlet članov društva v različne slovenske pokrajine z obiskom krajevnih znamenitosti in pokušanja lokalne kulinarike in spoznavanja lokalne glasbe.
 2. Sekcija za šport je med najaktivnejšimi v društvu. Goji naslednje športne discipline: rusko kegljanje, streljanje z zračno puško, metanje pikada, metanje krogov. Sekcija neguje športne discipline, za  katere imamo možnosti v našem rekreacijskem centru. .  V letu 2017 smo posodobili in prenovili in posodobili poligon za strelišče.  V obdobju april – september se športniki srečujejo ob sredah in petkih v RC Ruše, kjer trenirajo in se družijo. Naši športniki se  udeležujejo  tekmovanj na meddruštvenem in občinskem nivoju. ki jih je na letni ravni od 12 do 17.  Vsako leto športna sekcija organizira in izvede meddruštveno športno tekmovanje za pokal KS Petrovče.
 3. Sekcija za družabna srečanja organizira: občni zbor DU v marcu, pripravo , čiščenje in otvoritev brunarice v aprilu, skrbi za brunarico z okolico v času april – oktober, pripravi piknik v RC Ruše v maju, praznovanje obletnice izgradnje brunarice  in zaključno druženje sekcij ob zaključku sezone v času september –  oktober v RC.
 4. Sekcija za nordijsko hojo organizira v obdobju (april – oktober, oziroma, ko so za to pogoji) enkrat tedensko nordijsko hojo po poteh  KS Petrovče in  ob Savinji.
 5. Sekcija za kolesarjenje:  kolesarji rekreativno kolesarijo dvakrat mesečno in/ali po dogovoru od pomladi in jeseni.
 6. Rekreacija v telovadnici OŠ Petrovče poteka enkrat  tedensko v obdobju oktober –marec  in se zaključi s pohodom na bližnje hribe (Šmohor).
 7. Sekcija igranje kart : igranje kart poteka 4 krat mesečno, v zimskem času v prostorih društva v Dobriši vasi, v poletnem času pa v RC Ruše (po dogovoru 2 krat na teden ob sredah in petkih popoldan).
 8. Sekcija ustvarjajmo skupaj je bila ustanovljena novembra 2017 in deluje enkrat na teden v društvenih prostorih. V sekciji ustvarjajo ročno izdelane izdelke iz naravnih materialov, ki popestrijo dom za praznike: božične in novoletne, pust, dan žena, velikonočne, rojstnodnevne, itd. V njej delujejo članice, ki imajo ročne spretnosti in smisel za kreiranje in ustvarjanje.
 9. Komisija za socialna vprašanja, ki skrbi za obiske starejših in obolelih članov društva pri njih doma ali v domovih za starejše, goji pozornost ob okroglih obletnicah članov, obišče in obdari člane starejše od 80 let v času novoletnih praznikov.
 10. Pri DU deluje blagajna vzajemne pomoči.

DU Petrovče vsak mesec izdaja tudi neke vrste informativni bilten Mesečne aktivnosti,  ki jih prejme vsak član društva. V njih obveščamo , kaj se po posameznih mesecih v društvu dogaja, kam gremo na pohod, izlet  ali družabno srečanje, opozorimo na  pa tudi na najpomembnejša dogajanja v KS Petrovče. Naša posebnost je vrtičkarski kotiček, v katerem opozorimo na dela, ki nas čakajo na vrtu v posameznem mesecu v letu.

Prisotni smo na spletu, predstavljeni smo na spletni strani KS Petrovče v rubriki društva – DU Petrovče, imamo svoj elektronski naslov. V letošnjem letu smo preoblikovali podobo Mesečnih aktivnosti in oblikovali svoj grb. Čaka nas še veliko dela. Veselimo se ga, prav tako pa številnih srečanj naših članov.

VODSTVO DRUŠTVA
Predsednica

Darka Uranjek
Domitrovič
GSM: 041 809 024
Podpredsednik

Jože Glinšek
GSM: 070 702 854
Tajnica

Irena Pečnik
GSM: 041 528 525
Blagajničarka

Marinka Krajnc
GSM: 031 369 378
Upravnik brunarice  

 

Lojz Novšak
GSM: 051 349 241

Informatika
    Milena Novšak
GSM: 031 801 432

 

VODJE SEKCIJ
Pohodništvo

Darja Uranjek
Domitrovič
GSM: 041 809 024
Šport in druženja

Jože Glinšek
GSM: 070 702 854
Zimska rekreacija

Jožica Aristovnik
Tel.: 070 877 843
 

Nordijska hoja

Cveta Klinc
GSM: 041 983 133

Kolesarstvo

Irena Lednik
GSM: 031 668 520
 Ustvarjajmo skupaj

Danica Dolinšek
GSM: 041 346 500
Skip to content