Grb KS Petrovče

Izbor vsebine grba temelji na izvirnem heraldičnem konceptu  t.i. povednega ali govorečega grba (način rebusa), ki podaja svoje atribute neposredno skozi imenovanje kraja.

Zgodovina kraja
Kot nam priča zgodovina Petrovč, naj bi že najmanj v devetem stoletju tam bila postavljena in
posvečena cerkev sveti Mariji. Cerkev imela tudi nekaj zemljišča, katerega naj bi dal knez Pribina ograditi s plotom. Prav zaradi tega plota (verjetno pletenega) naj bi kraj dobil svoje ime, preko plot, plotiti, pletiti, plesti, pletrovče v Petrovče.

Uradno ime Petrovč je bilo prav zaradi tega dolga stoletja Maria – Pletrowitsch (Marijino Petrovče); ime se danes uporablja brez prvega dela. Čeprav se ime Marija ne uporablja več, le – ta pravzaprav predstavlja bogat delež krajevne zgodovine in kulturnozgodovinske znamenitosti skozi edinstveno cerkev  Marijinega obiskanja, ki je ena izmed petih Marijinih bazilik na Slovenskem in že ves čas svojega obstoja slovi kot priljubljena romarska cerkev. Srednjeveško gotsko cerkev naj bi dali zgraditi grofje Celjski, morda pa celo še starejša.

Atributi

Zaradi bogatega imena, ki nosi v sebi edinstveno znamanitost svojega kraja in skrivnostno pomenljiv zgodnjesrednjeveški  izvor, nastopajo v grbu naslednji atributi:

  • Preplet je uporabljen zaradi neposredne navezanosti na izvor današnjega imena kraja.
  • Posredno navezanost na Marijo oziroma na osrednji petrovški kulturnozgodovinski spomenik predstavlja lilija, ki je njen heraldični atribut in lahko nadomešča njeno heraldično človeško postavo. Kot izredno pomemben atribut predstavlja heraldična lilija hkrati seveda tudi čistost, nedolžnost, jasnost in luč.Pomen barv:
    zlata: veličastnost, ugled, dostojanstvo, bogastvo.
    zelena: svoboda, veselje, upanje, ljubkost, zdravje.Strokovni opis grba ali blazon
    V prvem zelenem polju sekanega ščita lebdi zlata lilija, drugo zlato polje zapolnjuje zelen poševni preplet.
Skip to content