Cerkvena lipa

Cerkvena lipa in stoletni kostanj

Ob cerkvi sredi vasi stoji po pripovedovanju domačinov stoletna lipa, ki je danes pod strokovnim nadzorom Zavoda RS za varstvo narave, OE Celje. Temu simbolu slovenstva z latinskim imenom Tilia platyphyllos Scop., kot jo je poimenoval idrijski zdravnik in botanik J. A. Scopoli in za katero je že Plinij Starejši zapisal, da pomaga pri tisoč boleznih (“tiliae ad mille usus petendae”), je nekoč delalo družbo pet kostanjev. Stali so v neposredni bližini, na dvorišču Vodenikove domačije. Danes raste le še eden.

Skip to content