Turistično društvo Petrovče

Turistično društvo Petrovče
Petrovče 33
3301 Petrovče

Predsednica TD: Marjeta Grobler
Tel: 041 709 156 – Marjeta Grobler
E-pošta: turizem.petrovce@gmail.com

 

Turistično društvo Petrovče je bilo ustanovljeno 30. oktobra 2001 na pobudo KS Petrovče. Trideset ustanovnih članov si je zastavilo smele cilje s poudarkom na:

– urejanju videza vasi in spodbujanju urejenosti hiš in poslovnih objektov,

– iskanju značilnih kulturnih in etnoloških  objektov in spominkov,

 – izdelavi enotnega obvestila, informacijske  table in označbe kulturne dediščine,

  – organizaciji prireditev, ki ohranjajo običaje in povezujejo krajane vseh generacij.

 

Dogajanju v društvu so dale svoj pečat predsednice:

Martina Jurjevec od ustanovitve, l. 2001, s kratko prekinitvijo 3 leta, Vlasta Vrbančič, Marija Vaš po 2 leti in Marjeta Grobler od l. 2005 do 2014 in ponovno od l. 2016 dalje

Delo organizira in vodi enajstčlanski UO, ki vključuje predstavnike vseh sedem vasi KS Petrovče.

Ob popotnici ustanoviteljev in prizadevnosti vodstva so se aktivnosti širile in članstvo je naraslo na 210  članov.

Naše aktivnosti so usmerjene v področja, kot so:

           

UREJENOST KRAJA:                                                                                       

 • urejanje vaških gred in zasaditev,
 • spomladanska čistilna akcija,
 • predavanje ali delavnice na temo okrasni in zelenjavni vrtovi,
 • priznanja – Najlepša hiša, kmetija, poslovni objekt;

OHRANJANJE IN OŽIVLJANJE STARIH OBIČAJEV IN KULTURNA DEDIŠČINA:

 • pustovanje v Petrovčah,
 • delavnica izdelave butar v Drešinji vasi,
 • razstava velikonočnih dobrot v Drešinji vasi,
 • postavitev mlajev po vaseh,
 • srečanja na Perišču v Dobriši vasi,
 • košnja po starih običajih na Zaloški Gorici,
 • razstava jaslic v Drešinji vasi,
 • izdelava adventnih venčkov na Zaloški Gorici;                                                           

PRIREDITVE:

 • rez in trgatev trte Arnovčanke,
 • ličkanje koruze in kostanjev piknik na Mali Pirešici,
 • pohod po poteh KS,
 • otroški ŽIV ŽAV;

 

 

VKLJUČEVANJE V PRIREDITVE NA NIVOJU OBČINE:

 • Hmeljska pot,
 • turistična tržnica,
 • občasne predstavitve;

OSTALE AKTIVNOSTI:

 • ekskurzija članov, predavanja,
 • pravljične urice z ustvarjalnimi delavnicami za otroke.

Delo društva popestri turistični podmladek, ki deluje na OŠ Petrovče.

Dogodke in aktivnosti objavljamo na spletni strani KS: www.petrovce.si, v lokalnem časopisu Petrovške novice, pogost novinarski odziv na naše dogodke pa zasledimo tudi v mesečniku Utrip Savinjske doline.

TURISTIČNI PODMLADEK
Na OŠ Petrovče celotno osnovnošolsko generacijo vzgajamo tudi v duhu turizma. Skrbimo za urejenost šole in njene okolice, pripravljamo številne prireditve ali sodelujemo na prireditvah v kraju, na ekskurzijah in drugih dnevih dejavnosti pa učenci spoznavajo tudi druge kraje.

Najbolj sistematično pa že nekaj let poteka pouk turizma v okviru izbirnega predmeta turistična vzgoja, ki ga vsako leto obiskuje okoli petnajst osmošolcev. Učenci spoznavajo osnovne pojme v turizmu, naravne in kulturne danosti domače pokrajine za razvoj turizma, turistične objekte in naprave, poklice itd. Obiščejo TIC v Žalcu, turistično agencijo, Srednjo šolo za gostinstvo in turizem v Celju,  bližnjo slaščičarno… V goste povabimo popotnike, ki predstavijo svoja potovanja. Vsako leto pa izvedemo tudi enodnevno ekskurzijo v eno sosednjih držav. Na primeru vodenja po Petrovčah učenci spoznajo osnove turističnega vodenja. Vsako leto se udeležijo tudi občnega zbora turističnega društva, kjer se predstavijo s kratkim programom.

Marjeta Grobler

Skip to content