Vodstvo KS

MANDAT 2018 – 2022

mag. JASNA SRAKApredsednica
MATEJ ČATER
podpredsednik

Stojijo od leve: Danijel Žagar, Maruša Mirnik, Niko Natek, Violeta Šket, Matej Čater, mag. Jasna Sraka, Uroš Stepišnik, Bernard Jelen, Katarina Maričič, tajnik Milan Beloševič.

 

MANDAT 2014 – 2018

MARJAN VOLPE – PREDSEDNIK
IZTOK KUČER – PODPREDSEDNIK

ČLANI: PETER KAVČIČ, GREGOR KOŠEC, STANA TILINGER, LUČKA ŠČUREK, BRANKO DOSEDLA, MILAN GOSTEČNIK.