Vodstvo KS

MANDAT 2022 – 2022

NIKO NATEK – predsednik  M: 051 870 966
mag. JASNA SRAKA – podpredsednica

Dne 15. 12. 2022, je potekala konstitutivna seja Krajevne skupnosti Petrovče, na kateri so bili podeljeni mandati devetim članom, ki so bili izvoljeni v Svet KS Petrovče. To so: 

– Tatjana Blagotinšek
– Matevž Gobec
– Bernard Jelen
– Maruša Mirnik
– Niko Natek
– Tatjana Razboršek Rehar
– mag. Jasna Sraka
– Uroš Stepišnik
– Ksenja Volpe Medved
 
Za mandatno obdobje 2022 – 2026 je za predsednika KS Petrovče izvoljen Niko Natek, za podpredsednico pa mag. Jasna Sraka.
Svetu KS želimo uspešno delo!

 

 

MANDAT 2018 – 2022

mag. JASNA SRAKApredsednica
MATEJ ČATER
podpredsednik

Stojijo od leve: Danijel Žagar, Maruša Mirnik, Niko Natek, Violeta Šket, Matej Čater, mag. Jasna Sraka, Uroš Stepišnik, Bernard Jelen, Katarina Maričič, tajnik Milan Beloševič.

 

MANDAT 2014 – 2018

MARJAN VOLPE – PREDSEDNIK
IZTOK KUČER – PODPREDSEDNIK

ČLANI: PETER KAVČIČ, GREGOR KOŠEC, STANA TILINGER, LUČKA ŠČUREK, BRANKO DOSEDLA, MILAN GOSTEČNIK.

Skip to content