PGD Arja vas

Naslov: PGD Arja vas, Arja vas 62a
Društvo posebnega pomena s podpisano koncesijsko pogodbo za izvajanje javne službe zaščite in reševanja z občino Žalec

Predsednik: Iztok Uranjek
Poveljnik: Ivan Jecl
Podpoveljnik: Valter Leskošek
Tajnik: Renata Plazar
Blagajnik: Sabina Hajraj
Mladinska komisija: Jernej Lenko
Ženska komisija: Goga Stubičar
Veteranska komisija: Ivi Razboršek

PGD ARJA VAS je društvo posebnega pomena, organizirano za opravljanje in izvajanje javne gasilske službe. Operativni člani opravljajo naloge gašenja požarov, zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah, naloge usposabljanja in zavarovanja na požarno nevarnih mestih, pri javnih prireditvah, naloge pri javnih nastopih ter pri poučevanju ljudi o požarni varnosti. PGD Arja vas ima 15 operativnih gasilcev. Smo lastniki objekta gasilskega doma v središču Arje vasi. V njem je garaža za gasilsko vozilo GVV1, sejna soba, čajna kuhinja, sanitarije in skladišče. Uporabljamo ga gasilci in za krajevne dogodke vsi krajani. V garaži gasilskega doma smo uredili garderobo kompletne opreme za 11 gasilcev. Prilagodili se novemu načinu alarmiranja, ki zahteva alarmiranje treh sosednjih društev ob nastalem dogodku.

Zahvala in vspodbuda za naprej:
Iskrena hvala vsem operativcem za nešteto opravljenih prostovoljnih ur. Hvala krajanom našega požarnega območja Arja vas, Ruše, Zaloška Gorica in Mala Pirešice, ki so nas ob novoletnem obisku prijazno sprejeli in donirali skupaj 3000€ za posodobitev opreme gasilcev.

 

 

Prostovoljno gasilsko društvo  ARJA VAS Arja vas 62a, 3301 Petrovče

Datum: 06.01.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

POROČILO O DELU PGD ARJA VAS v letu 2012

za obravnavo na občnem zboru društva 23.02.2013

in za poročanje na GPO Žalec in na Občino Žalec

 

Arja vas, 06.01.2013                                      Poročilu so sestavili:

 

Ivan Jecl,                poveljnik

Valter Leskošek,     podpoveljnik

Iztok Uranjek,         predsednik

 

 

 

 

PGD ARJA VAS je prostovoljno organizirano za opravljanje in izvajanje javne gasilske službe. Operativni člani opravljajo naloge gašenja požarov, zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah, pri usposabljanju in zavarovanju na požarno nevarnih mestih, pri javnih prireditvah, naloge varovanja na javnih shodih, nastopih in demonstracijah ter pri poučevanju- osveščanju prebivalstva o požarni varnosti. PGD Arja vas ima 15 operativnih članov.

 

OPREMLJENOST PGD ARJA VAS

PGD je lastnik  objekta,  v središču soseske Arja vas, lastnik zemljišča pa občina Žalec. Gasilski dom je v centru kraja. V pritličju je garaža, sejna soba, čajna kuhinja, sanitarije in skladišče. Nad pritličjem je hladno podstrešje. Sejna soba, sanitarije in čajna kuhinja služijo tudi za potrebe druženja vseh krajanov in društev v Arji vasi.

 

PGD Arja vas razpolaga z naslednjo opremo:

 

–    gasilsko vozilo GVV1 400, s pripadajočo opremo

–    motorna brizgalna Rosenbauer 8/8

–    zaščitna obleka            10 kosov   – zaščitni škornji   10 parov     -zaščitna čelada  10 kos

–    ribiški škornji                  2 para     – delovni pas        10 kos        – pas reševalni    10 kos

–    lestev alu. tridelna         1 kos       – gasilniki              11 kom      – reševalna  vrv     1 kos

–    izolirni dihalni aparat      2 kos,     – rezervna jeklenka1 kos        – pozivniki             7 kos

–    motorna črpalka Tomos 1 kos

–    sesalni koš A                  1 kos      – sesalne cevi A     6 kos        –  trojak                 1 kos

–    tlačne cevi  B                  6 kos      –  tlačne cevi  C     6 kos         – reducir B –  C     1 kos

PODATKI O ODGOVORNIH OPERATIVNIH ČLANIH

Naziv oz. funkcija: Ime in Priimek: Leto imenovanja:
POVELJNIK: Ivan JECL

2007

PODPOVELJNIK: Valter LESKOŠEK

2003

POM. POV. ZA NAP. ZA ZAŠ. DIHAL: Janez RAZBORŠEK

2003

STROJNIK, ŠOFER: Jože KRESNIK

2011

POM. POV ZA RADIO ZVEZE Gordana STUBIČAR

2011

Na zadnjem občnem zboru smo sprejeli plan dela za leto 2012. Pri svojem delovanju je društvo natančno sledilo zastavljenemu planu.  Za delovanje društva posebnega pomena smo sklenili koncesijsko izvajalsko pogodbo z občino Žalec. Pogodba je osnova za financiranje društva, financiranje pa za nabavo in vzdrževanje gasilske opreme društva. Društvo opravlja svoje poslanstvo in skrbi za družabno dogajanje.

 

NA PODOČJU DRUŠTVENE DEJAVNOSTI SMO IZPELJALI NAŠ PLAN DELA:

–        Izvedli smo dva društvena občna zbora gasilske mladine in društva,

–        Podpisali smo izvajalsko pogodbo z občino Žalec,

–        Udeležili smo se delavnic za predsednike, za poveljnike, za radijske postaje,

–        Postavili smo prvomajski  mlaj, udeležilo se ga je 20 gasilcev in 30 krajanov,

–        Za občino Žalec smo organizirali prireditev otvoritve pločnika skozi Arjo vas,

–        Izvedli smo novo zunanjo ureditev in jo uskladili s traso pločnika mimo doma,

–        Izvedli trgatev Stare trte z našega gasilskega doma, udeležilo 60 krajanov,

–        Sodelovali smo s Turističnim društvom Petrovče, KS Petrovče in GPO Žalec

–        V gasilskem domu je volišče za potrebe občinske volilne komisije,

–        Obiskali smo vseh 200 domov našega požarnega območja in s koledarji nabrali cca 3.300€ donacij naših krajanov, lani 3.000€, predlani 2.600€,

–        Na tekočem računu imamo v času občnega zbora 6.000€,

–        Prihodki društva  so pogodba z občino Žalec 1.800€, donacija dohodnine 360€, koledarji 3.300€,

–        Večji stroški: gasilska obleka 1.200€,polnitev gasilnikov po vaji Mlekarna 400€

 

NA PODROČJU OPERATIVNE DEJAVNOSTI SMO IZVEDLI AKCIJE:

–        V garaži gasilskega doma smo dodatno uredili garderobo za 11 gasilcev,

–        Polnoštevilno smo  se udeležili posvetov  mentorjev v Braslovčah,

–        Z osmimi gasilci smo se udeležili sektorske vaje v Zavrhu,

–        Z osmimi gasilci smo počastili prevzem vozila na PGD Velika Pirešica,

–        S sedmimi gasilci smo počastili PGD Ponikva ob njihovi 80 letnici

–        S šestimi mladimi smo se udeležili tekmovanja mladih na nivoju GZ Žalec,

–        Z devetimi člani smo se udeležili parade ob obeležbi Florjana na Ponikvi,

–        Gostili smo dva sektorska sestanka sektorja 2. GPO Žalec,

–        Izvajali smo vaje ženske in moške desetine s piknikom na Zaloški Gorici,

–        Tekmovanje GZ Žalec: moški 22. mesto od 32-tih , ženske 7 mesto od 12-tih,

–        Dan GZ Žalec in 130 letnica PGD Žalec: 6 članov,3 mladi, 3 veterani, 3članice

–        Dve naši članici sta uspešno zaključili tečaj za bolničarje,

–        Izvedli smo društveno vaja trodelnega napada z odvzemom vode iz  Ložnice.

Društvo bo letos 21. septembra  2013 praznovalo 110 letnico obstoja.  Zato bomo vso  pozornost posvetili podobi našega doma in posodobitvi opremljenosti moštva. Steči morajo pogovori za organizacijo, izpeljavo in financiranje  110 letnice PGD.

 

NA POMOČ!                                                            Iztok Uranjek

Predsednik PGD Arja vas

TEZE ZA PREDSTAVOTEV NA OBČNEM ZBORU:

 

PGD ARJA VAS je organizirano za opravljanje in izvajanje javne gasilske službe. Operativni člani opravljajo naloge gašenja požarov, zaščite in reševanja ob naravnih pri poučevanju ljudi o požarni varnosti. PGD Arja vas ima 15 operativnih članov.

 

OPREMLJENOST PGD ARJA VAS

–        smo lastniki  objekta,  v središču soseske Arja vas, zemljišča pa občina Žalec.

–        Smo lastniki gasilskega vozila GVV1

–        Smo lastniki motorne brizgalne ROSEBBAUER  in dveh dihalnih aparatov

–        Smo lastniki 11 kompletnih gasilskih oblek

–        Lani in letos smo kupili nove tlačne in sesalne cevi

 

Na zadnjem občnem zboru smo sprejeli plan dela za leto 2012.

Za delovanje društva posebnega pomena smo sklenili koncesijsko izvajalsko pogodbo z občino Žalec. Pogodba je osnova za financiranje društva, financiranje pa za nabavo in vzdrževanje gasilske opreme društva.

Društvo opravlja svoje poslanstvo in skrbi tudi za družabnost, mlaj, trgatev, obletnice.

 

NA PODOČJU DRUŠTVENE DEJAVNOSTI SMO IZPELJALI NAŠ PLAN DELA:

–        Izvedli smo dva društvena občna zbora gasilske mladine in društva,

–        Že dve leti vodi finance naša Sabina Hajraj, s stanjem 6.000€ na TRR društva,

–        Udeležili smo se delavnic za predsednike, za poveljnike, za radijske postaje,

–        Postavili smo prvomajski  mlaj, udeležilo se ga je 20 gasilcev in 30 krajanov,

–        Za občino smo organizirali otvoritev pločnika skozi Arjo vas,

–        Izvedli smo novo zunanjo ureditev in jo uskladili s traso pločnika mimo doma.

–        Izvedli trgatev Stare trte z našega gasilskega doma, udeležilo 60 krajanov,

–        Sodelovali smo s Turističnim društvom Petrovče, KS Petrovče in GPO Žalec

–        V gasilskem domu je volišče za potrebe občinske volilne komisije,

–        Obiskali smo 200 domov in nabrali 3.000€ donacij naših krajanov, lani 2.600€,

–        Na tekočem računu imamo v času občnega zbora 3.600€,

–        Prihodek: pogodba z občino Žalec 2.300€, dohodnina 360€, koledarji 3.000€,

–        Večji stroški: gasilska obleka 2.000€, nove cevi 440€, garderobne omare 800€

 

NA PODROČJU OPERATIVNE DEJAVNOSTI SMO IZVEDLI AKCIJE:

–        V garaži gasilskega doma smo uredili garderobo za 11 gasilcev,

–        Prilagodili se novemu načinu alarmiranja: na 1. stopnji tri sosednja društva…

–        Gostili smo dva sektorska sestanka sektorja 2. GPO Žalec,

–        Izvajali smo vaje ženske in moške desetine s piknikom na Zaloški Gorici,

–        Tekmovanje GZ Žalec: moški 22. mesto od 32-tih , ženske 7 mesto od 12-tih,

–        Dan GZ Žalec in 130 letnica PGD Žalec: 6 članov,3 mladi, 3 veterani, 3članice

–        Izvedli smo društveno vaja trodelnega napada z odvzemom vode iz  Ložnice.

 

PLAN: Društvo bo v naslednjem letu 2013 praznovalo 110 letnico obstoja.  Zato bomo  pozornost posvetili podobi našega doma in opremljenosti moštva. Steči morajo pogovori za organizacijo, izpeljavo in financiranje obeležbe 110 letnice PGD.

 

ZAHVALA: vsem operativcem, krajanom

 

 

NA POMOČ!                                                            Iztok Uranjek

Predsednik PGD Arja vas

 

PLAN DELA PGD ARJA VAS za leto 2013

Za obravnavo in sprejem na občnem zboru društva 23.02.2013

 

 

Na društvenem in na operativnem področju in na področju nabav in gradenj:

 

 

 1. Sodelovanje na občnih zborih sektorja 2 GZ Žalec
 2. Nagradni izlet članov v Planico
 3. Dopolnjevanje obstoječe gasilske osebne in skupne opreme
 4. Dopolnjevanje obstoječe opreme v gasilskem domu
 5. Delo z mladimi
 6. Postavljanje mlaja
 7. Vaje moške, ženske in mladinske desetine
 8. Sodelovanje na tekmovanjih GZŽ
 9. 21.septembra organizacija praznovanja 110 letnice društva
 10. Dan odprtih vrat v mesecu požarne varnosti
 11. Sodelovanje z društvi v KS Petrovče
 12. Društvena mokra vaja
 13. Vinska trgatev naše gasilske trte
 14. Skozi vse leto priprave na 110 letnico društva v letu 2013

 

 

 

Ivan Jecl, poveljnik                                              Iztok Uranjek, predsednik

 

 

Skip to content