Za naslednji mandat je potrjen stari – novi predsednik, g. Marjan Turičnik

Člani so na občnem zboru potrdili lanskoletna poročila krajevnega odbora ZB Petrovče ter sprejeli program dela, ki je zastavljen smelo, odgovorno in tovariško.

Letošnji občni zbor je bil volilni, kjer so izvolili predsednika, tajnico in blagajnika ter nadzorni odbor.

Soglasno je bil potrjen stari – novi predsednik, g. Marjan Turičnik z ostalimi predlaganimi kandidati.

V Krajevno organizacijo ZB Petrovče so bili uradno sprejeti tudi novi člani.

Besedo so dobili tudi povabljeni gostje, ki so čestitali novo izvoljenemu upravnemu in nadzornemu odboru ter novim članom društva in jih pohvalili za ohranjanje in spoštovanje vrednot.

 Po koncu uradnega dela je ob prijetnem kramljanju sledilo druženje članov.

Skip to content