Srečanje krajanov KS Petrovče starih nad 70 let

Krajevna organizacija Rdečega križa Petrovče – Levec je 20. novembra 2019 organizirala v dvorani Hmeljarskega doma Petrovče srečanje krajanov KS Petrovče starih 70 let in več. Srečanja se je udeležilo 100 krajanov, kar je ena četrtina populacije. Prisotne je z nagovorom pozdravila predsednica krajevne organizacije RK Ksenja Volpe Medved, predsednica občinske organizacije
RK Žalec ter predsednica Krajevne skupnosti. Jasna Sraka. S hudomušnimi besedami je zbrane pozdravil tudi župan Janko Kos. Učenci Osnovne šole Petrovče in otroci Vrtca Petrovče so pripravili lep program, ki se je dotaknil veh prisotnih dedkov in babic, s katerim so poudarili pomembnost sobivanja različnih generacij. Sledila je pogostitev in druženje. Prisotni so zadovoljni zapuščali druženje z željo, da se ta tradicija ohrani tudi v prihodnje.

 

FOTO: Ivan Kolar

Skip to content