Prejemniki priznanj občine Žalec za leto 2019

Praznik Občine Žalec je 6. septembra v spomin na II. vseslovenski tabor, ki je bil v Žalcu leta 1868. V Domu II. slovenskega tabora je bila v petek, 6. septembra, ob 18. uri slavnostna seja Občinskega sveta Občine Žalec. O delu Občinskega sveta in skupnih dosežkih je spregovoril župan Janko Kos, ki je podelil tudi najvišja priznanja izjemnim, ustvarjalnim posameznikom in skupinam.

Med prejemniki priznanj so bili tudi krajani KS Petrovče. GRB OBČINE ŽALEC ZA LETO 2019 je prejel:

JOŽEF ČEH IZ DREŠINJE VASI – za njegovo zelo uspešno delo na področju zbiranja domoznanskega gradiva in urejanja knjig o pomembnih dogodkih in ljudeh v Spodnji Savinjski dolini pod sloganom Spodnja Savinjska dolina, ne pozabi me! (podelitve se ni mogel udeležiti)

PLAKETO OBČINE ŽALEC ZA LETO 2019 so prejeli: MLADINSKA IN PIONIRSKA EKIPA PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA DREŠINJA VAS – za izjemne uspehe na gasilskih tekmovanjih in promociji Občine Žalec.

Vsem nagrajencem iskrene čestitke!

Vir: ZKŠT Žalec
FOTO: T. Tavčer, PGD Drešinja vas

Skip to content