Požarna vaja “MLEKARNA CELEIA” Arja vas

PGD Arja vas

Arja vas 62 a
3301 Petrovče
Arja vas, 15.10.2012

 POROČILO O IZVEDBI VAJE
POŽARNA VAJA »MLEKARNA CELEIA« Arja vas
ČETRTEK, 11. oktober 2012 od 12-14 ure

Pripravili: PGD Arja vas, poveljnik Ivan Jecl, 15. oktober 2012

PODATKI O VAJI:

 1. Lokacija:      Mlekarna CELEIA, Arja vas 92, 3301 Petrovče
 2. Obseg vaje:  –    evakuacija, pregled objekta in škode v požaru prikaz delovanja gasilnih aparatov – gasilnikov
 3. Čas vaje:      mesec požarne varnosti, 11. oktober 2012 od 12-14 ure
 4. Podlaga:       požarni načrt Mlekarna CELEIA
 5. Sklic:            center za obveščanje po klicu mlekarne na 112
 6. Trajanje:      1.15 ure,  od 12.15 do 13.30
 7. Udeležba:     23 (triindvajset) gasilcev operativcev, bolničarka
  1.          i.     PGD Arja vas,                  10. gasilcev, vozilo GVV1
  2.         ii.     PGD Drešinja vas,           3. gasilci, vozilo GVC
  3.        iii.     PGD Petrovče                  3. Gasilci, vozilo GVC
  4.         iv.     PGD Velika Pirešica         2. Gasilca, vozilo GVM
  5.          v.     PGD Žalec                       5. Gasilci , vozilo GVC
 8. Po požaru izpeljana kompletna evakuacija mlekarne
 9. Vsi zaposleni na dopoldanski izmeni okrog 100 ljudi: izvedeno 94 oseb

–        Proizvodnja v objektu 5:  do 50 oseb

–        Pisarne in laboratorij v objektu 5:  do 25 oseb

–        Uprava v objektu 6:  do 25 oseb

10. Potek: sproženje zadimljenja v upravnem delu ob 12.00 uri
Zadimljenje proizvodnje ob 12.00 uri
Avtomatsko proženje internega alarma MLEKARNE ob 12.05 uri
Na pozivnike gasilci prejeli alarmiranje ob 12.08
Organizacija evakuacije po požarnem načrtu mlekarne
Organizacija zbirnega mesta po požarnem načrtu pri vratarju
Pregled objekta z dihalci in ocena škode v požaru
Organizacija prezentacije gašenja z gasilniki na prah in CO2

11. Postroj in prva analiza vane ob 13.30 uri na dvorišču mlekarne
12. Poročilo o vaji Mlekarna CELEIA 15. 10.2012. Obveščeni GZŽ in Mlekarna.

Ivan Jecl, Poveljnik PGD Arja vas
Arja vas, 15. oktober 2012

Uprava mlekarne je sprejela sklep o izvedbi vaje na sestanku:

POSTAVKE IZ ELABORATA VAJE IN NAČIN DEJANSKE IZVEDBE PREDPOSTAVK NA VAJI SAMI:

Taktična predpostavka:

12.00 Zbor odgovornih oseb za izvedbo požarne vaje
12.15 postavitev kontrolorjev v upravno stavbo »6«
12.15 električni udar v upravni stavbi in proizvodnem objektu, začetek požara

 • Jecl:                  zadimljenje in kontrola pisarn
 • Seličeva:           kontrola pisarn

12.30 postavitev kontrolorjev v proizvodno stavbo »5«

 • Biviceva:           na galerijo
 • Uranjek:            pri izrivih in sproži zadimljenje
 • Turinek:             Sirarna
 • Pristovnikova:    skladišče GP
 • Seličeva:           pisarne
 • Jecl:                  pred objektom z gasilci spremlja evakuacijo

 

Izvedba:

 1. 12.15 Zadimljenje uprave
 2. Proženje avtomatskega alarma
 3. Prekinitev električnega napajanja
 4. Evakuacija uprave iz objekta »6«
 5. Zbor evakuirancev na zbirnem mestu pri vratarju
 6. Kontrola poteka evakuacije uprave in ocena

 

 1. 12.30 Zadimljenje proizvodnje
 2. Prekinitev elektrike za razsvetljavo
 3. Proženje avtomatskega alarma

10. Prihod alarmiranih PGD Arja vas in PGD Drešinja vas
11. Evakuacija proizvodnega objekta »5«
12. Kontrola poteka evakuacije
13. Zbor evakuirancev na zbirnem mestu pri vratarju
14. 12.45 Prikaz in praktični preizkus gašenja z gasilniki za vse zaposlene:

 • Na CO2                 PGD Arja vas
 • Na prah                  PGD Arja vas
 • Z ročniki na vodo    PGD Drešinja vas15. 13.00 Prikaz- demonstracija:  GVV1  – PGD Arja vas

GVC    – PGD Drešinja vas
16. Vračanje evakuirancev na svoja izhodišča
17. 14.00 Analiza vaje in pisanje poročila o vaji, PGD Arja vas

Poveljnik PGD Arja vas, Ivan Jecl, gasilski častnik

Širše območje MLEKARNE CELAIA,  z dostopnimi cestami in PGD Arja vas

PREDPOSTAVKA:

 1. Napetostni udar in požar v pritličju upravne stavbe (stavba 5)
 2. Napetostni udar in požar na instalaciji pred polnilnico in sirarno (stavba 6)
 3. Avtomatski javljalci požara sprožijo alarm

UKREPI:

 1. Evakuacija upravne stavbe
 2. Evakuacija proizvodne stavbe
 3. Organizacija evakuacijskega prostora
 4. ugotovitev vzroka požara in gašenje požara

 

 

Skip to content