Osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Liboje

Občina Žalec naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Liboje.

Skip to content