Obvestilo o postavitvi popolne zapore Petrovče – Žalec, na odseku pri plinski postaji Žalec

Na osnovi Zakona o cestah (Ur.list RS št.109/2010) vas obveščamo, da bo zaradi asfaltiranja krožišča, popolna zapora regionalne ceste R2-447/0287 Petrovče – Žalec, od km 0.835 do km 1.165 in lokalne ceste LC 490052 (cerkev – Žalec – R 447) ter javne poti JP 992991 (447 – Sp. Ložnica – R 447), na odseku pri plinski postaji v Žalcu.

Dela se bodo izvajala dne 30.3.2017, od 8.00 do 20.00 ure. Obvoz za potekal po vzporednih cestah in bo označen z ustrezno cestno prometno signalizacijo.

Odgovorna oseba izvajalca del: Brane Jezernik (041/621-659). Odgovorna oseba postavljavca zapore: Robert Mažič (041/601-271)

Pripravil: Robert Mažič, univ.dipl.inž.tehnol.prom.

Žalec – popolna1 (2) (1)

Skip to content