OBVESTILO o javni razgrnitvi

JAVNO NAZNANILO

Občina Žalec z javnim naznanilom obvešča javnost O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZN ARNOVSKI GOZD

V času javne razgrnitve si lahko vsi zainteresirani ogledajo razgrnjeni osnutek v času uradnih ur na sedežu KS Petrovče in na Občini Žalec, Urad za prostor in gospodarstvo (soba št. 52). Javna razgrnitev bo potekala v času od 08.1. do 23.1.2018.

Javna obravnava: 17.1.2018 ob 16.30 uri  v sejni sobi Občine Žalec.

Vljudno vabljeni!

Občina Žalec
Urad za prostor in gospodarstvo

 

Skip to content