Načrti za pohodništvo in izletništvo v letu 2016 v DU Petrovče

Društvo upokojencev Petrovče v okviru sekcije za pohodništvo in izletništvo vsako leto pripravimo predlog za pohode in izlete, ki jih obravnava UO in predlaga Občemu zboru v sprejem. Načrtovanje pohodov in izletov poteka kar nekaj časa zaradi skrbne izbire kraja pohoda in izleta. Vsak pohod je potrebno posebej prilagoditi pogojem za starejše osebe, tako po času, dolžini poti in vzponu na planinsko postojanko. Praviloma so uporabljeni kriteriji, da dolžina poti ni večja od 1:30 ure na eno stran poti in da višina gora ni višja od 1500 n.m.v.. Skupino mora obvezno voditi izkušen gorski vodnik. Pohodi so razporejeni po vseh pokrajinah Slovenije in se organizirajo s prevozi z avtobusi. Vsak pohod načrtujemo, ki je večini zanimiv ,s čemer, se ustvarja veselo razpoloženje in druženje, kar je bistveno za uspešno organizacijo. Letno se načrtuje po sedem pohodov.
Vsebina organizacije za izlete in družabna srečanja je povsem drugačna in je prilagojena tradiciji in pestrosti kulturnih in zgodovinskih znamenitostih.
Izlet se organizira enkrat letno za katerega se izbere destinacija s posebnim programom po sprostitvi in druženju z veselim zaključkom ob domači glasbi. Ostala družabna srečanja, kot so 8. marec Dan žena, Martinovanje in srečanje ob novem letu so prilagojena tradicionalnem načinu praznovanja, ki so popestrena z ogledi kulturnih in zgodovinskih znamenitosti, gledaliških predstav ipd.

Sekcija za pohodništvo in izletništvo, bo v svojem mandatu 2003 do 2017, imela v letu 2017 100. jubilejni pohod. V sekciji dajemo veliko pozornost starejšim pohodnikom, ki po svojem 80. letu, se še vedno udeležujejo pohodov. Vsakemu, ki doseže to častitljivo doživetje, ob varnem koraku, podelimo kipec pohodnika.

Vodja sekcije DU Petrovče
Tone Zdolšek

Skip to content