Kostitutivna seja Sveta KS Petrovče

Včeraj, dne 15.12.2022, je potekala konstitutivna seja Krajevne skupnosti Petrovče, na kateri so bili podeljeni mandati devetim članom, ki so bili izvoljeni v Svet KS Petrovče. To so:

– Tatjana Blagotinšek
– Matevž Gobec
– Bernard Jelen
– Maruša Mirnik
– Niko Natek
– Tatjana Razboršek Rehar
– mag. Jasna Sraka
– Uroš Stepišnik
– Ksenja Volpe Medved

Za mandatno obdobje 2022 – 2026 je za predsednika KS Petrovče izvoljen Niko Natek, za podpredsednico pa mag. Jasna Sraka.

Svetu KS želimo uspešno delo!

Skip to content