Javna razgrnitev OOPN SD ZN Arnovski gozd

Občina Žalec od 13. 12. 2021 do 13. 1. 2022 javno razgrinja dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (v nadaljnjem besedilu OPPN), ki ga je izdelal TIURB d.o.o. iz Maribora. Dokumentacija razgrnitve je na voljo na spodnji povezavi.

Arnovski gozd

Skip to content