Redni letni občni zbor PGD Arja vas

Kdaj:
23.02.2013 @ 18:00 – 20:00
2013-02-23T18:00:00+01:00
2013-02-23T20:00:00+01:00
Kje:
Gasilski dom Arja vas
Kontaktna oseba:
Iztok Uranjek

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO

PGD ARJA VAS

Arja vas 62a, 3301 Petrovče

VABILO NA REDNI LETNI

OBČNI ZBOR PGD ARJA VAS za leto 2013

Spoštovani!

Vabimo Vas na  OBČNI ZBOR prostovoljnega gasilskega društva Arja vas,

bi bo v soboto dne 23.02.2013 ob 18.00 uri v gasilskem domu v Arji vasi

z  naslednjim dnevnim redom, sprejetim na upravnem odboru društva:

 

 1. Otvoritev rednega letnega občnega zbora društva  in pozdrav predsednika društva;
 2. izvolitev organov občnega zbora: delovnega predsednika, zapisnikarja, dveh overoviteljev zapisnika zbora in članov verifikacijske komisije;
 3. obravnava poročil o delu prostovoljnega gasilskega društva PGD Arja vas:
 • poročilo predsednika o delovanju, sodelovanju in izpolnjevanju plana dela,
 • poročilo poveljnika društva o delu gasilske operative,
 1.                                           i.     poročilo mentorja o delu gasilske mladine,
 2.                                         ii.     poročilo mentorja o delu članic,
 3.                                       iii.     poročilo staroste o delu veteranov;
 • poročilo blagajnika o finančnem poslovanju in finančnem stanju v društvu;
 • poročilo nadzornega odbora o delovanju društva in izpolnjevanju plana društva;
 1. poročilo verifikacijske komisije;
 2. Razprava in sprejem predstavljenih poročil, vprašanja članov društva in beseda gostom;
 3. Sprejem statuta kot uskladitev obstoječega statuta društva z novo društveno zakonodajo
 4. Plan dela društva PGD Arja vas za leto 2013 na društvenem področju, plan priprav na 110 letnico društva,  in finančni plan in plan dela na operativnem področju
 1. SKLEPI ZBORA: Sprejmem poročila za leto 2012 in sprejem plana dela za leto  2013
 1. Zahvale in pohvale;
 1. Volitve:  razrešitev starih članov in volitve novih članov organov društva PGD Arja vas
 • Upravnega odbora
 • Poveljstva PGD Arja vas
 • Delegatov za občni zbor gasilske zveze Žalec
 1. razno in zaključek občnega zbora društva.

Po končanem občnem zboru ste povabljeni na skromno zakusko in razgovor o našem bodočem društvenem in operativnem sodelovanju.

 

NA POMOČ in VABLJENI!

Arja vas, 15. januarja 2013                                                   Iztok Uranjek

Predsednik PGD Arja vas

Skip to content