Zgodovina

2001

Društvo je bilo ustanovljeno 30. oktobra 2001 na pobudo Krajevne skupnosti Petrovče z namenom in ciljem pospeševati turizem v vseh njegovih pojavnih oblikah in hkrati skrbeti za lepo in urejeno bivalno okolje.

2002

Maškarada – Grajska gospoda iz Novega Celja se je s konjsko vprego odpeljala na pustni karneval v Žalec

Očiščevalna akcija V aprilu 6. in 13. sta bili izvedeni dve očiščevalni akciji v kraju. Udeležilo se je 47 krajanov in članov društva. Očiščene so bile vse javne površine v vseh vaseh in odstranjena divja odlagališča odpadkov

Postavitev mlaja V Drešinji vasi smo postavili mlaj

Cvetlična tržnica

20. aprila pred dvorcem Novo Celje. Obisk je bil kljub slabemu vremenu zadovoljiv. Obiskovalci so lahko prisostvovali predavanju o negi, vzgoji in varstvu rastlin.

Pomladni koncert Koncertne slike je bil naslov koncerta Savinjskega trobilnega kvinteta in gostov koncerta – vokalne skupine Cantemus _ KUD Žalec 24. maja v dvorcu Novo Celje. Navdušili so številne obiskovalce.

Pozdrav poletju 21. in 22. junija sta TD In GD Petrovče organizirala prireditev pozdrav poletju. V programu je sodelovalo več glasbenih skupin, s plesnimi točkami pa tudi OŠ Petrovče, OŠ Griže, TD Levec s skupino mažuretk.

Hmeljska pot Naše društvo se je aktivno vključilo tudi v program Zveze turističnih društev občine Žalec s pohodom po hmeljski poti, ki je imela start in cilj v Novem Celju.

Martinovanje 16. novembra v sodelovanju z društvom Savinjskih vinogradnikov in Kulturnim društvom Petrovče. Prireditev je imela zelo pozitiven odmev.

Adventni sejem v dvorcu Novo Celje. Opravljenega je bilo veliko fizičnega dela pri čiščenju in aranžiranju, saj so hkrati rekonstruirali tudi kapelo. Vsako nedeljo v tem času, je bila avla dvorca počiščena in aranžirana ter pripravljena za sprejem obiskovalcev. Pri tem sta se najbolj angažirala Uroš Govek ter Damjan in Brigita Pšunder.

Razstava jaslic

Sekcija TD Drešinja vas je pripravila v njihovem Gasilnem domu pravljično razstavo jaslic in otroško zabavo z obiskom Božička

2003

V tekmovanju za najlepšo hišo, kmetijo, vas smo prejeli zavidljiva mesta v občinskem tekmovanju:

2. mesto med najlepše urejenimi hišami – družina Jurjovec

1. mesto med najlepše urejenimi kmetijami – družina Gajšek

2. mesto med najlešpe urejenimi kmetijami – družina Kralj

Ostale vidnejše aktivnosti

Maškarada – sodelovanje na karnevalu v Žalcu

Očiščevalna akcija 28.3. v sodelovanju s šolo. Počistili smo divje odlagališče v Arnovskem gozdu, okolico centra Perago, okolico avtobusne postaje na Mali Pirešici, podvoz, jarke in bankine ob cesti. Sodelovalo je 49 krajanov.

Razstava pirhov v Drešinji vasi so lepo popestrili velikonočne praznike

Cvetlična tržnica V soboto 26. aprila pred dvorcem Novo Celje. Na velikonočno soboto ni najbolj uspela. Vsako gospodinjstvo je dobilo povabilo in kupon za rožco

Kresovanje na predvečer 1, maja v Dobriši vasi v sodelovanju z PGD Dobriša vas – Petrovče

Obnova brvi -Ludvikova brv čez Savinjo, ki sprehajalcem omogoča varno prečkanje reke.

Pozdrav poletju 20. in 21. junija na dvorišču in igrišču šole Petrovče. Prireditev z mnogimi glasbenimi izvajalci za mlade in »veselico« z ansamblom Oliver Twist.

Brošura Izdali smo brošuro Po poteh Krajevne skupnosti Petrovče, ki prikazuje znamenitosti našega kraja in si jih je po opisani kolesarski ali pešpoti možno ogledati. Brošura je na voljo na sedežu KS Petrovče, v baziliki ter v TIC -u v Žalcu.

Kmečka ohcet po starih šegah in navadah v deželi hmelja je bila izvedena na zaključku Hmeljske poti

Kostanjev piknik smo organizirali za vse naše člane v prijetnem okolju perišča blizu Ludvikove brvi.

Martinovanje – v sodelovanju z Društvom vinogradnikov Spodnje Savinjske doline smo 8. 11. v dvorani Hmeljarskega doma Petrovče organizirali Martinovanje z amsamblom Hlapci.

Adventni sejem že 4. po vrsti je bil organiziran skupaj z Zavodom za kulturo, šport in turizem Žalec v dvorcu Novo Celje. Poleg pestre ponudbe lepih izdelkov najrazlićžčnejših ponudnikov, je bilo vsako nedeljo poskrbljeno tudi kulturni program. Nastopili so : Otroški pevski zbor OŠ Petrovče, učenci dramske skupine OŠ Petrovče, Savinjski trobilni kvintet, APZ A capela KD Petrovče, Maruša Mirnik s kitaro in Karin Vrhnjak s flavto, ter kvintet Harminet.

Razstava jaslic v Drešinji vasi. Ponovno so se izkazali krajani Drešinje vasi in drugi z razstavo jaslic.

2004 – glej prireditve

2005

TD Petrovče je v letu 2005 sodelovalo na pustnem karnevalu v Žalcu – predstavilo prepotrebno sanacijo dvorca Novo Celje.

V aprilu je sodelovalo pri dveh očiščevalnih akcijah z osnovno šolo, ko so se čistile vse javne površine v KS, odpadki ob cestah in potokih, ter akcije v skupni organizaciji KS in društva, kjer je bilo preko 30 udeležencev, s poudarkom na čiščenju okolice dvorca in parka v Novem Celju

13. aprila je pripravila sekcija TD Petrovče Drešinja vas razstavo pirhov v tamkajšnjem Gasilnem domu.

16. aprila smo pred Hmeljarskim domom v Petrovčah izvedli cvetlično tržnico in obiskovalcem ponudili nakup cvetja, zelenjave ter dišavnic. Odzvalo se jo je veliko krajanov, ki so koristili podarjen bon za rožco.

22. aprila smo skupaj s prizadevnimi krajani Male Pirešice in Zaloške Gorice postavili mlaj, prav tako pa nekaj dni kasneje, to je 26. aprila v Drešinji vasi v soorganizaciji gasilskega društva Drešinja vas.

30. aprila je bilo v sodelovanju z gasilskim društvom Dobriša vas – Petrovče kresovanje na igrišču v Dobriši vasi ter v sodelovanju z vaško skupnostjo na Mali Pirešici.

Informacijska tabla je bila postavljena v novembru. Žal lokacije, ki jo je določila občina Žalec (desno pri vhodu na večnamenski prireditveni prostor, pred lipo) ni bilo mogoče dosledno upoštevati, ker je imela Kmetijska zadruga kot lastnik zemljišča naknadno dodatne zahteve. Ker je usklajevanje vsebine, pridobivanje lokacijske dokumentacije in sama izvedba zahtevala svoj čas, s postavitvijo nismo mogli več odlašati.. Sprememba lokacije je možna kadarkoli, če se najde ustreznejša. Društvo je po treh neuslišanih predlogih obupalo. Menimo, da bi društva morala imeti pri takih projektih od vseh sodelujočih več podpore, če že ne pomoči, ne pa da je tak projekt možno speljati z maksimalno mero potrpežljivosti in vztrajnosti posameznikov.

Z namenom, da izboljšamo urejenost našega kraja, je v juniju in septembru izvajala komisija, ki je bila imenovana na občnem zboru oglede predlaganih najlepših hiš, kmetij, obnovljenih objektov v Krajevni skupnosti Petrovče. Nagrajence vsake skupine smo razvrstili v tri kategorije in podelitev priznanj vključili v program Martinovanja. Prvo uvrščeni so prejeli tudi skromna spominska darila. Za tako obliko podelitve gre zahvala KS Petrovče, ki je finančno prispevala, da so bili vsi nagrajenci gostje Martinovanja.

27. avgusta je društvo sodelovalo pri »Pohodu po hmeljski poti«. Na startu in cilju, ki je bil v Novem Celju smo aranžirali prizorišče in nudili pohodnikom napitke in pecivo.

V oktobru so Članice TD iz Male Pirešice in Zaloške Gorice v sodelovanju s krajani pripravile prijetno druženje na kostanjevem pikniku, kjer ni manjkalo dobre pijače in jedače z živo glasbo. Vsi prisrčno vabljeni tudi naslednje leto.

12 . novembra je društvo priredilo Martinovanje v dvorani Hmeljarskega doma v Petrovčah. Udeležba je bila doslej najboljša, tudi finančno je bila prireditev pozitivna, zahvala gre ZKŠT Žalec, Petki, Mlekarni Arja vas, Savinjskim vinogradnikom (7), ki so prispevali svoja dobra vina in vsem članom društva, ki so vsak po svojih močeh in sposobnostih pomagali pri pripravi in aranžiranju dvorane in nenazadnje pri vzpostavitvi v prejšnje stanje. V prihodnje se bomo trudili, da se tiste napake, ki so bile doslej ugotovljene, odpravijo, da bo prireditev iz leta v leto bolj zanimiva zlasti v vsebinskem delu.

V novembru je društvo z mentorico in člani podmladka TD, ki deluje na Osnovni šoli Petrovče priredilo srečanje v krajevni knjižnici. Izmenjali smo izkušnje in ugotovili, kako bo potekalo naše sodelovanje v prihodnje. Izpostavili smo potrebo po izdelavi spominka in prizadevanjih za lepše in vedno urejeno okolje šole in širše v KS.

Od 27. novembra do 18. decembra je potekal v dvorcu Novo Celje adventni sejem. Bil je dobro organiziran, z lepim kulturnim programom , ki ga je pripravila Lidija Koceli iz ZKŠT Žalec, društvo pa je poskrbelo za ogrevanje prostora in ponudbo okrepčil obiskovalcem, razstavljalcem in nastopajočim.

Od 24. do 26. decembra je bila pripravljena za ogled razstava jaslic v Gasilnem domu v Drešinji vasi s prizadevnimi člani Turističnega in Gasilskega društva.

Vse leto je bila na razpolago turistična vodička, vendar ni izkazane potrebe po vodenju po naši KS.

Pred prireditvami in po njih smo urejali park v Novem Celju.

Posvetili smo skrb pridobivanju novih članov društva, kar naj bi bila naloga tudi v prihodnje.

Skip to content