admin

Čajanka KD Petrovče

Na Čajanki v petek, 20. oktobra 2023, je bil predstavljen utrip društva, sekcij, članov. Vsem je skupno to, da so radi v dobri družbi. Sodelovanje je ključna kompetenca prihodnosti in hkrati veščina, za katero ugotavljajo, da jo je premalo. Zato se v društvu trudijo, da vsaj enkrat letno organizirajo dogodek Čajanka, ki ponazarja sodelovanje vseh

Čajanka KD Petrovče Read More »

POPLAVE 2023 – VLOGE ZA POMOČ

 V primeru naravnih nesreč veljavna socialna zakonodaja omogoča pomoč v obliki izredne denarne socialne pomoči. Vlogo lahko trenutno vložite na kateremkoli centru za socialno delo, pa tudi po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa. Izredna denarna socialna pomoč je namenjena kritju izrednih stroškov, ki so vezani na preživljanje in jih z lastnim dohodkom ali lastnim

POPLAVE 2023 – VLOGE ZA POMOČ Read More »

Skip to content