Turistično društvo Petrovče

Turistično društvo Petrovče
Petrovče 33
3301 Petrovče

Predsednica TD: Marija Vaš
Tel: 031 727 456 – Marija Vaš
E-pošta: turizem.petrovce@gmail.com
Društvo je bilo organizirano 30. oktobra 2001 na pobudo KS. Namen društva je skrbeti za lep in urejen videz vasi v KS, druženje krajanov, obujanje običajev, ohranjanje dediščine in okolja, informiranje turistov v kraju, organiziranje prireditev. Želimo, da bi bil naš kraj lep in gostoljuben za domačine kot tudi za ljudi, ki k nam prihajajo od drugod.
Po vseh vaseh so urejene napisne vaške grede, spomladi se vključujemo v čistilno akcijo in odpravljamo črna odlagališča, organiziramo predavanja na temo okrasni in zelenjavni vrtovi, kamor povabimo priznane strokovnjakinje iz Slovenije (Ruth Podgornik Reš, Mišo Pušenjak, Majo Podgornik, Štefko Kos Zidar …), z ocenjevanjem hiš, kmetij, poslovnih prostorov …, se vključujemo v vseslovensko akcijo – Moja dežela lepa in gostoljubna.
Skrbimo za kulturno dediščino in oživljanje starih običajev. V Gasilskem domu v Drešinji vasi že 11 let prirejamo razstavo velikonočnih dobrot, delavnico izdelave butar ter razstavo savinjskih jaslic. Na travniku pri Obrezovem kozolcu prirejamo košnjo po starih običajih. Pred prvim majem postavljamo mlaje po vaseh.
Sodelujemo pri izvedbi Petrovčevanja, ki poteka zadnji teden v maju oz. začetku junija. Zadnjo nedeljo v maju se na površinah okoli dvorca v Novem Celju odvija celodnevna prireditev za naše najmlajše, Pozdrav pomladi, polna lepih doživetij, zabave in smeha. Organiziramo pohod po poteh KS. Pri Gasilnem domu v Arji vasi smo posadili potomko najstarejše vinske trte – arnovčanko, okrog katere se zberemo spomladi ob rezi in jeseni, ko je trgatev. Tretjo soboto v oktobru pripravimo kostanjev piknik pri vaškem domu na Mali Pirešici. Letos smo ga po desetih letih, zaradi dežja, žal, morali odpovedati.
Vključujemo se v prireditve na nivoju občine. Sodelujemo pri izvedbi tradicionalne hmeljske poti, ki je bila leta 2011 izbrana za drugo najboljšo tematsko pot v Sloveniji. Ob dnevu turizma, 27. septembra, se pridružimo Turistični tržnici v organizaciji Turistične zveze Žalec.
Naše člane vsako leto popeljemo na ekskurzijo po Sloveniji. V prostorih OŠ Petrovče se med šolskim letom izvajajo delavnice za naš podmladek, kjer izdelujejo zanimive izdelke iz raznih materialov. Otrokom pa so namenjene tudi pravljične urice.
Dogodke in aktivnosti objavljamo na spletni strani KS Petrovče.si, v lokalnem časopisu, Petrovških novicah, Utripu.
V jesensko-zimskem času želimo izvesti še delavnice izdelave adventnih venčkov ter kaligrafije ter mini kuharski tečaj. Planiramo tudi dan smučanja, bo ga organiziran na Cerknem. Primerno bo za odrasle in otroke.

Marija Vaš