Zgodovina

KRATKA ZGODOVINA DU PETROVČE

  1. Ustanovni občni zbor DU Petrovče je potekal v Osnovni šolo Petrovče 20.10.1985. Prisotni člani DU so potrdili pravila delovanja društva in izvolili organe društva : izvršilni odbor (11 članov), odbor  nadzora (5 članov) in samoupravno razsodišče (5 članov). Prvi predsednik DU Petrovče je bil Zoran Razboršek.
  2. Z darilno pogodbo je dne 24.3.1994 prvi predsednik Zoran Razboršek Društvu upokojencev Petrovče podaril v Ruškem gozdu gozdno parcelo v velikosti 599 m2, (parcelna številka 263/11, k.o. Gorica) z namenom ureditve  Rekreacijskega centra DU v Ruškem gozdu namenjenega preživljanju prostega časa in druženju svojih članov.
  3. Za ureditev Rekreacijske centra Ruše je bila idejna zasnova ureditve. Opravljeno je bilo veliko prostovoljnih ur prizadevnih članov in zbranih prostovoljnih prispevkov članov za ureditev rekreacijskega območja.
  4. Izdelana prostorska dokumentacija za RC Ruše je omogočala izgradnjo rekreacijskega centra z leseno brunarico.  Gradbeno dovoljenja je bilo izdano leta 2001. Izvedena je bila je bila elektrifikacija in oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda.  Prostovoljno delo in zbrani prostovoljni prispevkov članov ,  lokalnih gospodarskih organizacij, obrtnikov  in občine Žalec so omogočili izgradnjo rekreacijskega centra  s  športnimi površinami.  Leta 2004 je bila postavljena tudi lesena Brunarica.  V brunarici je dokumentirano in predstavljeno opravljeno delo pri izgradnji centra.
  5. Predsedniki DU Petrovče: Zoran Razboršek (1985 – 1993),  Andi Goršek  (1993 – 1997),  Martin Pevec  (1997 – 2003),  Ivan Glušič  (2003 – 2017),  Darka Uranjek Domitrovič  (2017 –  )
  6. V času največjega razcveta društva, ko se je izgrajeval Rekreacijski center Ruše z brunarico, so pod prizadevnim vodstvom predsednikov društva delovale številne sekcije (od izletniške, sekcije za letni oddih, sekcije za ročna dela, pevski zbor…), pogosta so bila srečanja in druženja (čajanke) članov v brunarici. Zelo aktivna je bila športna sekcija, ki je s tekmovanj prinašala številne pokale, ki so shranjeni v društveni pisarni v Dobriši vasi 3b in v vitrini v Brunarici.