PGD Drešinja vas

Kontaktne osebe:
Predsednik:
Gregor KOŠEC, tel. 041-783-283
Poveljnik: Franc ZAVAŠNIK ml. 041-206-818
Tajnik: Jožef ČEH, tel. 041-456-809
Spletna stran: www.pgddresinjavas.si

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DREŠINJA VAS

Prostovoljno gasilsko društvo Drešinja vas deluje v okviru Gasilske zveze Žalec v kateri deluje več gasilskih društev v občinskih poveljstvih.

Posledica katastrofalnih požarov je bila ustanovitev požarne brambe leta 1914. Njen pobudnik in ustanovitelj je bil kmet Franc KOŠEC, ki je postal tudi prvi predsednik. Pred nabavo ročne brizgalne na vprego z nekaj cevmi, ki so jo nato koristili 38 let, so imeli vaščani na razpolago preprosto protipožarno opremo (vedra, lestev, protipožarne kavlje). Leta 1919 so prostovoljno požarno brambo preimenovali v Prostovoljno gasilsko društvo Drešinja vas. Na sredi vasi so postavili skromen gasilski dom. Med drugo svetovno vojno je društvo delovalo kot požarna vaška straža.

Leta 1964 so predali v uporabo nov sodoben gasilski dom. Kasneje so dogradili še stolp s prostorom za sprejemanje mleka, drvarnico in manjši prizidek ter naknadno še stanovanje za hišnika. Leta 1954 so kupili prvo motorno brizgalno, kateri sledi leta 1968 Rosenbauer. Leta 1969 so dobili prvi gasilski avtomobil IMV, ki so ga leta 1977 zamenjali za novega znamke TAM 60 A5.

Obdaja ga urejen park in športno igrišče. V uporabo in kasneje v lastništvo je dobilo še pritlično stavbo-skladišče, ki jo uporabljajo v različne namene. En del te zgradbe so preuredili v garažo za cisterno. GD Drešinja vas je pobrateno z Dobrovolnim vatrogasnim društvom Gregurovec pri Križevcih na Hrvaškem. V vasi je bilo društvo pobudnik družabnega in kulturnega življenja, izgradnje vodovoda, telefona, asfaltiranja cest in drugo.

 

USTANOVNI ČLANI LETA 1914

Ivan ARNŠEK (BEC), Martin DREV, Andrej GORŠEK, Ivan KOS, Franc KOŠEC, Ivan KVAS, Franc KVEDER, Miha LUŽEVIČ, Andrej MIRNIK, Franc MIRNIK (F.), Franc MIRNIK, Matija MIRNIK, Johan (Ivan) OSET, Franc PRISTOVŠEK, Maks PRISTOVŠEK, Vinko PRISTOVŠEK, Ivan STEPIŠNIK, Franc ŠALEJ, Ivan ŠALEJ, Alojz ŠKORJANC, Franc ŽAGAR, Mihael ŽAGAR, Franc ŽAGER, Ivan ŽAGER, Jakob ŽAGER, Matevž ŽAGER, Miha ŽAGER (J.), Franc ŽAGER, Jakob ŽAGER

Zapisnik je vodil Slavko DERŠEK. Sestanku naj bi prisostvovali še: Matija GOMINŠEK, Karel ROŽANC, Martin POVH, Anza STEPIŠNIK, Maks TRATNIK, in drugi.

Pregled dela društva v letu 2011

Začetek lanskega leta je potekalo v znamenju priprav na občni zbor in sodelovanje naših članov na občnih zborih sosednjih gasilskih društev in pobratenega društva v Gregurovcu. Že nekaj let člani našega društva so v mesecu marcu varovali parkirišča v Petrovčah v času Jožefovega sejma.

Uspešno je bila izpeljana razstava velikonočnih dobro, katero si je ogledalo večje število domačinov in obiskovalcev iz vse Slovenije in tudi iz tujine (Avstrija, Italija). Tudi lani ni šlo brez postavitve mlaja, ki so ga zaključili z druženjem domačinov z manjšo zakusko.

V mesecu maju je bila izvedena društvena vaja gašenje požara na hmeljski sušilnici na domačiji ŽAGAR v Petrovčah vzhod. Na vaji je sodelovalo 9 gasilcev operativcev z vsemi tremi vozili.

Druga vaja pa je potekala na zapuščeni hiši na križišču cest v vzhodnem delu Petrovč. Tudi v tej vaji je sodelovalo 9 operativcev z vozili GVC 16/35 ter GVM. Ta vaja je bila izvedena zaradi preverjanja usposobljenosti operativcev uporabe dihalnih aparatov, notranjih napadov in taktike gašenja. Vaja je potekala zelo dobro z manjšimi napakami.

Izvedena je bila tudi interna vaja javljanja po radijskih postajah ter vaja rokovanja z izolirnimi dihalnimi aparati za gasilce.

Kot vsako leto so tudi v letu 2011 na okoliške hribovite domačije pripeljali 61 cistern pitne vode.

V poletnih mesecih so se ekipe udeleževale tekmovanj iz katerih so prišle z zelo dobrimi rezultati, tudi s pokali in priznanji.

Največje delo pa je bilo opravljeno na vzhodnem delu gasilskega doma, kjer se je uredila drenaža z zaščitnim slojem stene in z novimi ponikalnicami.

Tekmovalne aktivnosti so se nadaljevale tudi v jesenskem času. Praznovanja 130-letnice PGD Žalec se je udeležilo večje število naših članov.

V mesecu oktobru je bila izvedena društvena vaja z zaključkom s kostanjevim piknikom.

Člani so se udeležili različnih posvetov, delavnic in srečanj. Najmlajši člani pa so se udeleževali kvizov in tekmovanj za gasilske značke.

Leto 2011 je bilo za društvo eno izmed najbolj uspešnejših in delovnih. Tako so se starejši gasilci udeležili pokalnih tekmovanj GZ Slovenije, kjer so nizali lepe rezultate. Članice A in člani A so se udeležili ligaških tekmovanj GZ Žalec, kjer so dostojno zastopali sektor oziroma celotni GPO Žalec. Skupno so člani zasedli 9 mesto. Na tekmovanju GZ Žalec so bili prisotni v vseh kategorijah razen v mladinski. Osvojili so 5 prvih mest, največje veselje pa je bilo osvojeno 2. mesto članov A in pionirjev 3. mesto, kar je uvrstilo obe ekipi na regijsko tekmovanje.

Tudi veterani so sodelovali na ligaških tekmovanjih, ki so potekala v različnih krajih v Sloveniji. Od meseca maja do septembra so se udeležili petih tekmovanj. V tem času so bili tudi na treh memorijalnih srečanjih, in to na Teharjah, v Mozirju in Libojah. Uvrstili so se v drugo polovico lestvice.

Nič manj uspešne niso bile članice, katerim sta se v tem letu pridružile še dve novi članici. Tekom leta so sodelovale na vseh področjih delovanja društva kot zveze. V Letušu so se udeležile 1. ligaške tekme, kjer so bile 2. V mesecu avgustu in septembru so nastopile na ostalih ligaških tekmah. V Ligi Žalec so zasedle 3. mesto.

Turistična sekcija pri društvu je tudi v tem letu izvedla razstavo velikonočnih jedi, izdelali so butaro velikanko, ki je merila 17,5 m in razstavo jaslic. Konec leta je bila v dvorani razstava »Savinjskih jaslic«, katere je prav tako obiskalo večje število obiskovalcev.

Leto 2012 – člani UO in NZ

Stojijo: Daniel Žagar, Kristina Vošnjak, Aleš Križnik, Dejan Kocbek, Klemen Šalej, Stanislav Belej, Stanislav Gajšek, Jožef Čeh in Ivan Pilih.
Sedijo: Vladimir Rojc, Robert Gajšek, Martin Drev, Franci Zavašnik ml., Gregor Košec, Franc Oset ml., Janez Vošnjak in Oto Lubej.