admin

Javna razgrnitev OOPN SD ZN Arnovski gozd

Občina Žalec od 13. 12. 2021 do 13. 1. 2022 javno razgrinja dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (v nadaljnjem besedilu OPPN), ki ga je izdelal TIURB d.o.o. iz Maribora. Dokumentacija razgrnitve je na voljo na spodnji povezavi. Arnovski gozd

Obvestilo o poostrenem nadzoru

Spoštovani! Obveščamo vas, da bo v naslednjih štirinajstih dneh potekal poostren nadzor nad upoštevanjem cestno prometnih predpisov na območju Dobriše vasi, Male Pirešice ter Zaloške Gorice. Varno in srečno na pot!